آموزگار کودکان دبستانی
(( استفاده ازمطالب وبلاگ با رعایت اصول استناددهی به وبلاگ ها بلامانع است.))

مقدّمه :یکی از بازیهایی که کودکان به صورت فردی وجمعی که ظاهرا مخفیانه ومحرمانه اقدام به آن می کنند بازیهایی است که کودکان آلت جنسی و بدن خود یا دوستشان را دستکاری می کنند ویا بازی را طوری ترتیب می دهند که در آن ها حس کنجکاوی خود را با نگاه کردن به بدن لخت دیگران وترجیحا پدر و مادر و...ارضاء کنند با عنایت به عدم دانش کافی  والدین دربرخورد با این رفتارکودکان،در این نوشته به توجیه مختصر این بازیها وبه طور خاص از دیدگاه روانکاوی فروید پرداخته می شود.

 دوره های تحول جنسی – روانی از منظرنظریه ی تحول شخصیت فروید :

الف : تولد تا5 سالگی (پیش جنسی)      ب: 6  تا 12 سالگی  (نهفتگی جنسی)     ج: بلوغ جنسی

 دوره ی  پیش جنسی شامل سه مر حله می باشد :

1-     مرحله ی دهانی (تولد تا پایان سال اول)

لذت جنسی دراین دوره از طریق لمس دهانی و قسمت های وابسنه به آن صورت می گیرد.کودک همه چیز را به دهان می برد ازپستان مادر تا اسباب بازی،این لذات نباید متوقف ویا کوتاه شود بلکه باید مواظب بود کودک اشیای کثیف را به دهان نبرد.عدم برخورد درست با کودک  و در نتیجه تثبیت در این دوره باعث بروز مشکلاتی مانند سیگاری ویا پرحرف شدن کودک در آینده و.....می گردد. برای مثال کودکی را درنظربگیرید که پستان مادر را گاز می گیرد ویامادر برای بازگرفتن از شیربا زدن کودک را منع می کند ونه با راههای اصولی مثل مالیدن چیز بدمزه و...چنین کودکی آمادگی اولیه برای سیگاری  و یا پر حرف شدن رابرای آینده کسب می کند و....

2-     مرحله ی مقعدی (2 و3 سالگی)

کودک در این دوره از نگه داشتن مدفوع لذت می برد و همزمان با از شیر گرفتن کودک معمولا اتفاق می افتد. کودک با مدفوع خود بازی کرده وبه جدال با مادر می رود و به محض باز کردن کیسه ی نایلونی ادرار یا مدفوع می کند.اولیاء باید توجه کنند که نباید با کودک به خاطر این مسایل تندی کرده ویا او را محدود وتنبیه کرد بلکه به دلیل اینکه آموزش نظافت از این دوره آغاز می شود هر چند کثیف کردن خانه توسط کودک ونظافت آن به وسیله ی مادر چندش آور باشد باید با نرمی وعطوفت برخورد شود. عدم حل وبرخورد مناسب با کودک بی شک موجب انحرافش در دوره های بعد می گردد. مثلا اگر کودک در این مر حله خوب نظافت نشودخارش های ناشی از آن موجب دستکاری بیش از اندازه ی آلت توسط کودک گردد ویا والدین واطرافیان برای شوخی با آلت او بازی کنند  موجب تثبت این دوره ودرنتیجه گرایش کودک به خود دوستداری واستمناء در بلوغ وبزرگسالی می گردد ویا کو.... میگرددو....

3-     مرحله ی آلتی یا رجولیت(4و5 سالگی)

بیشتر بازی های جنسی در این دوره صورت می گیرد لذت از مقعدبه آلت جنسی در کودک منتقل می شود و کودک به آن توجه کرده ودستکاری می کند واین مساله برایش مورد سوال قرار می گیرد وتوجه انرژی جنسی بر خلاف دوره ی بلوغ،  متوجه خود کودک است ولی کودک به تفاوت های بین خود وغیر همجنس توجه دارد وسوال هایی می پرسد که با عث نگرانی برخی خانواده ها می شود از موارد مهم این دوره توجه کودک به والد غیر هم جنس است دختر بچه ها به رقابت با مادر برای تصاحب پدر(عقده ی الکترا) وپسر بچه ها به رقابت با پدر برای تصاحب مادر(عقده ی ادیپ) می پردازند بنا بر این بیشتر با والد غیر هم جنس خود می خواهند باشند وبا همانند سازی مناسب با والد هم جنس این عقده ها بر طرف می شود.ایضا در این دوره کودکان لباس های عروسک راپاره می کنند یا در می آورند تابدن لخت وآلت او را  از روی کنجکاوی ببینند به همین دلیل در مراکز پیش دبستانی کشور های پیشرفته که اکثرا مختلط هستند  ((دکتر بازی)) برای پاسخ به این کنجکاوی ،جزء بر نامه های رایج  آنهاست در این بازی یک بار دختر بچه ویک بار پسر بچه دکتر می شوند وتمام لباس های جنس مخالف را در آورده ومعاینه می کنندوبه این ترتیب کنجکاوی خود را ارضاء می کنند.عدم حل مشکلات این دوره موجب انحرافات جنسی در دور های بعد می شودپیدایش فا حشه های مرد که با زنان مختلف هستند وبرعکس از جمله ی این موارد است.همچنین بازی کردن مادر ودیگران در هریک ازسه مرحله ی پیش جنسی با آلت کودکان اعم از دختر وپسر ویاعدم رسیدگی به نظافت کودک که موجب ایجاد خارش در قسمت های تناسلی شود به خودارضایی به صورت های مختلف اسمناء واستشهاء و...در دوره ی بلوغ وبالاتر منجر می گردد.

از جمله بازی های مرحله ی سوم پیش جنسی (آلتی) می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-کودک با آلت تناسلی خود ودیگر کودکان بازی می کند.

2-کودک با لمس بدن خود به پدر ومادر و اشیاء وغیره کسب لذت جنسی می کند.

3-کودکان بازیهایی تریتب می دهند که دزدکی به قسمت های لخت بدن پدر ومادر نگاه کرده ویا به اتاق خواب آن ها سرک می کشند.

4-کودکان سوال هایی در ارتباط با مسایل جنسی از والدین می پرسند مثلا من چگونه به  واز چه راهی به دنیا آمدم؟

در رابطه باسوا لاتی که کودکان می پرسند باید به نکات زیر توجه کرد:

الف :فراهم کردن فرصت برای طرح آزادانه ی سوال توسط کودک.

ب : دادن جواب واقعی به سوالات آنان به طور غیر مستقیم ودر موارد به خصوص مستقیم نه فریب دادن آنها.

ج : نباید والدین در مواجهه با این قبیل سوالات آشفته شده ویا ذهن کودک را منحرف کرده ویا توضیحی که مد نظر کودک نیست بدهند.

د: باید توجه داشت بهترین زمان آموزش جنسی برای کودکان زمانی است که سوال می پرسند.

 در صورت مشاهده ی باز ی کودک با آلت خود نباید او را تنبه کرد ویا با جملات آمرانه مثل دست نزن و... منع کرد بلکه می توان با محول کردن یک کار،پرسیدن یک سوال و... او را باز داشت هر چند آغاز دستکاری در این سنین نشانه ی رشد طبیعی کودک است.

لازم به ذکر است که سنین بین 2 تا 3 سالگی زمانیست که باید والدین اتاق خواب کودک راجدا کنند وبه لحاظ تربیتی بسیار حائز اهمیت است. زیرا هم کودک شاهد آمیزش والدین نمی شود ومتعاقبا از احساس گناه ناشی از آن در آینده در امان می ماند وهم از تماس مداوم جسمی بین کودک و والدین جلو گیری می شود.هر چند باید تدابیری اندیشید که کودکان مخفیانه هم نتوانند آمیزش پدر ومادر را ببینند.پوشش نیمه لخت مادران نیز موقع تمیز کردن خانه وآشپزی و....غیره نیز مشکل ساز می گردد زیرا کودکان پنهانی به قسمت های لحت نگاه می کنند بنابراین باید فرصت سوال کردن به آن ها باید داده شود. 

از جمله ترس های رایج دختران در نظریه فروید موضوع مقایسه ی آلت خود با پسران است زیرا دختربچه ها در این سنین فکر می کنند آلت آنها نیز مثل پسر ها بوده وبه خاطر تنبیه بریده اندو پسران نیز فکر می کنند اگر آنها نیز شلوغ کرده ودورغ بگویند مال آنها رانیز می برند.بنابراین حتی برای شوخی هم نباید به کودک جملاتی از این قبیل زده شود.(( به لولو میگم می آد می بره.))

مطالب فوق اقتباسی از کتاب های زیر است:

۱-     روان شناسی بازی سیامک خدایی خیاوی.

۲-   روان شناسی بازی سیامک رضا مهــــجور.

۳-   روان شناسی های رشد کودک ،ترجمه ی مهشید یاسایی.

 


موضوعات مرتبط: بازی های جنسی(تولد تاپایان5 سالگی)
[ ۸۸/۰۳/۲۳ ] [ 8:27 ] [ سهراب شکرانه ننه کران ] [ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ به سال1385ایجادشده ودرارتباط باتعلیم وتربیت به معنای عام وآموزش وپرورش کودکان3الی 12ساله به طورخاص به ارائه ی مطلب می پردازد.نظرات غیرتخصصی وغیرمستنددرباره ی مطالب نوشته شده دراین وبلاگ ثبت نمی شود.
موضوعات وب
امکانات وب